Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.02.2013 02:59 - Върпоси свързани с Милениумът или Хиляда годишното царство.
Автор: ezdra Категория: Новини   
Прочетен: 6621 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 10.02.2013 05:26

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
image
   
    Втората тема от трите поредни , който бях решил да изследваме единствено от Божието Слово - Библията, е въпроса за милениумът или хиляда годишнито царство. (В зелено линкове. )

   Ще разгледаме следните въпроси : 
  • Колко са възкресенията ?
  • Къде ще бъде милениумът ?
  • Какво ще е състоянието на земята през тези хиляда години.
  • Какво ще се случи с непокаяните ?
  • Каква ще е службата вярващите ?
  • Каква е последователността на събитията ?
( По тези въпроси са възникнали много спорове и дебати в християнската общност. Аз имам мои възгледи по въпросите , но нямам намерение да ви ги натрапвам. Предлагам на всеки преди да продължи да се помоли за водителство от Светия Дух ,за да не остане заблуден и излъган ,  защото аз съм човек и може да греша. Всички въпроси ще бъдат изложени само чрез помощта на Божието Слово , но много често то бива интерпретирано грешно , затова нека Бог ви води в правилната преценка на посочените стихове и да ви изяви Истината Си и само Истината Си. Амин!  )


МИЛЕНИУМЪТ

 
Йоан 5:28-29
"Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане."


 
  Думата "милениум" произлиза от латинските "mille" - хиляда и "anus" - години. Времето на възкресенията и свързаните с тях събития обясняват въпроса за Миленума.
  В горепосочения стих разбираме , че всички ще възкръснат едни за "живот" други за "осъждане" , но не се дава ясна представа дали това ще стане едновременно или в различни периоди. Това , че ще има две възкресения отделени от тези хиляда години разбираме от :ВЪЗКРЕСЕНИЯТА image

Откровение 20:4-6
"И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.."


  Много християни не отделят тези възкресения , но в тези стихове ясно са  разграничени и това е жизненоважно за разбирането на събитията около тях. Остава да си отговорим на въпросите , какви събития маркират първото възкресение, началото на милениума , краят му и второто възкресение? Какво ще се случва през тези хиляда  години с вярващите , невярващите и злите сили? Къде ще е Милениумът ? И какво ще се случи след хилядата години?ЗЕМЯТА

  image

 
     В Откровение 20 глава са представени събитията около Милениумът , нека го разгледаме стих по стих и вярвам , че ще можем да си отговорим на въпросите.

Откровение 20:1-3
"И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време."


   От този пасаж разбираме , какво ще се случи със сатана през хилядата години. Той ще бъде вързан и не "ще мами вече народите, преди да се свършат хилядата години" и бъде хвърлен в "бездната" но къде и какво е това ?
    За да си изясним по-ясно въпроса нека погледнем какво се случва преди тези събития в Откровение 19 глава. От Октр 19:11 и Откр. 19:14 разбираме , че непосредствено преди началото на Милениума , е обещаното Второ Пришествие на нашия Господ Исус Христос , в слава и в присъствието на небесното множество .Не ви ли напомнят тези стихове и най-вече Стих 18  на един друг пасаж от Откровение?

Откровение 6:12 , 15 , 16 , 17
"После гледах, когато той разчупи шестия печат. Настъпи силно земетресение, слънцето почерня като ветрище от козина и цялата луна стана като кръв. ... И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините;и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?"


    Разбираме , че тук се говори за едно и също събитие(виж и  Матей 24:30 , 2 Солунци 1:8-10 ). Събитие при което , Исус Христос , ще се се върне в облаците и ще изпрати ангелите Си да съберат Неговите избрани , което ще бъде последвано от голям трус (Исая 24:19-29 ,Исая 2:19 ,Откровение 16:17-20) и всички нечестиви ще бъдат избити .

Откровение 19:21
останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им."
image
 
  Верните Христови светии са грабнати в облаците , а "останалите" биват избити от присъствието на Господа.Земята остава пуста и навсякъде са разпръснати труповете  на погиналите и ни една жива душа не е останала , която да погребе труповете , нито да ги оплаче.

Еремия 25:33
"В оня ден убитите от Господа ще лежат От единия край на земята до другия край на земята; Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани; Ще бъдат за тор по повърхността на земята."


   Думата "бездна" от гръцки  превод на думата "abusos" - дълбоко , празно. Същата тази дума е използвана в Битие 1:2 където земята все още не е устроена и е наречена пуста. 

Исая 24:1
"Ето, Господ изпразва земята и я запустява, Превръща я разпръсва жителите й."


Еремия 4:23-26
"Погледнах на земята, и, ето, тя беше пуста и празна, - На небето, и нямаше светлината му.Погледнах на планините, и, ето, трепереха, И всичките хълмове се тресяха.Погледнах, и, ето, нямаше човек, И всичките небесни птици бяха избягали,Погледнах, и, ето, плодородната страна бе пуста, И всичките й градове бяха съсипани От присъствието на Господа И от Неговия пламенен гняв."


Исая 2:19
"И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.
"


    Няма място за съмнение , че в тези стихове  като и в Откровение 19:18 , и Окровение 6:12 , 15-17 (посочени по-горе) се говори за едно и също събитие - Пришествието на Исус Христос придружено със силен трус , потъмняване на слънцето , грабването на светиите в облаците  и началото на Милениума , следствието на което е смъртта на всички нечестиви и запустяването на земята.

Исая 6:11
"Тогава рекох: Господи, до кога? И Той отговори: Докато запустеят градовете та да няма жител, И къщите та да няма човек, И страната да запустее съвсем, "


    Възможно ли е тази "бездна" на която ще бъде окован сатана всъщност да е земята. Моето лично мнение е , че това е точно така. Защо? Първо -  думата "бездна" означава "пуста" и в горепосочените стихове се говори точно за тези същите  събития и се използва думата "пуста" за да се опише земята  . Второ - ясно е , че сатана е духовно същество и няма как да бъде буквално окован във верига , това може да е преобраз , на това, че ще бъде заточен на земята , на която ще има само трупове и опустошение (както видяхме в по-горните стихове), Това означава , че сатана през тези 1000 години , ще е ограничен/окован и няма да има кого да мами ,а това се вързва с казаното в Божието Слово. 
    Значи ли това , че царуването с Господа за Хиляда години , няма да е на земята ? Това е въпрос , който предизвиква много спорове и разногласия. Библията не ни дава точен и ясен отговор , къде ще бъде царуването. Дали ще в космоса или някъде на третото небе или на замята можем само да спекулираме. Едно е ясно , през това време сатана няма да има достъп до Свещения Град и вярващите в него , нито до непокаяните понеже те ще са мъртви и няма да възкръснат преди края на хилядата години. Има стихове , които дават частични насоки по въпроса :

Ефисяни 2:6
"и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;"

 
  За мен този стих  ни казва , че Новия Йерусалим , няма да бъде на земята. А в 1 Солунци се казва , че ще Го посрещнем във въздуха: 

1 Солунци 4:15–17
"Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа."  ВРЕМЕТО НА ХИЛЯДАТА ГОДИНИ  image

  Основния текст за случващото се през Милениумът е в : Откровение 20:4–16 .
Вече изяснихме , каква ще е съдбата на непокаялите се и  на сатана: "Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години." , "Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години."  А какво ще правят светиите през тези 1000 години ?
"И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят" . Какво точно означава това можем само да предполагаме. Една от интересните теории , е че ще разглеждаме книгите , където са записани делата на не повярвалите хора и падналите ангели. Така ще можем да видим всяка скрита мисъл и действие и да сме сигурни , че присъдите им са основателни и справедливи.

1 Коринтяни 6:2-3
"Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи?Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи;"


 В пасажа от Псалм 149:5-9 ,в който се говори за това , са интересни думите "с Меч остър от двете страни в ръката им" , които може би са преобраз на Библията , остра и от дветете страни - Стар и Нов Завет. Използвайки Божието Слово за мерило и личния ни опит и преживявания в света  на греха и изкушението , можем да бъдем безпристрастни съдии и да ни бъде поверена тази отговорна задача.


  СЪБИТИЯТА СЛЕД МИЛЕНИУМЪТimage


Откровение 20:7-10
"И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си, и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове."Какво знаем със сигурност , че ще се случи след Милениумът ?
Възкресението на нечестивите и пускането на лукавия , за да мами отново. Както и обсадата над стана на светиите направен от сатана и неговите армии е след миленумът , а не преди него ,  както твърдят много християни .

(Следващите разсъждения не могат да бъдат напълно и еднозначно доказани чрез Божието Слово , те не противоречат на Библията и са логически смислени , спрямо светлината , която имаме от дадените стихове , но все пак има неясни моменти и части спекулация. Моят съвет е тази информация да бъде приета единствено , ако Светия Дух ви води да я приемете. )   
Запустялата за хиляда години земя , сега отново е изпълнена с живот след възкресението на непокаялите се , а сатана отново има човешки материал , който да мами. Той отива по "четирите краища на земята, Гога и Магога" да събира армия.
Интересен е есхатологичния преобраз от Езикиел 38  , където лророка говори също за земята на Гога и Магога и народите противници на Божия народ и техните армии и князе (княза в пророческото слово е висок ранг ангел или паднал ангел - демон , назначен за владетел на област).

Езикиел 38:8
"След много дни ще бъдеш наказан; в последните години ще дойдеш в земята, която е била отървана от ножа и е била събрана от много племена, върху Израилевите планини, които са били непрекъснато пусти; но Израил биде пренесен изсред племената, и те всички ще живеят в нея в безопасност."


  Той отново успява да ги измами и събира , силна армия и обсажда  "стана на светиите и обичния град". Ясно е от текста , че светиите вече са на земята , но не ни е посочено тяхното завръщане . Можем да спекулираме , че са се завърнали заедно с Господ Исус Христос , когато Той се връща след хилядата години , за да възкреси непокаяните мъртви (понеже е казано , че вече винаги ще са с Него). Спекулира се и относно това кой е "обичният град" - дали Ерусалим или Новия Ерусалим, логиката навежда на това , че това е Новия Ерусалим , поради факта , че светиите няма да бъдат само от кръвните потомци на Авраам - евреите , а от всички народи , те ще бъдат духовния Божии народ  - наследниците на Авраам по обещание - вярващите в Исуса Христа. Ако това е така, може би светиите са били в този град през хилядата години и сега той се е върнал на земята.  Възможно ли е това?  Може ли Новият Ерусалим да се предвижва? Отговора е да . (Виж Откровение 21:2 . ) Тогава сатана обсажда със своите армии града , където са Господ и Неговите светии и е готов да даде команда за атака, но огън пада от небето и ги изпояжда.
     image
Падналото творение най-накрая е разрушено , земята е изгорена и се превръща в "огнено и жупелно езеро" .

Малахия 4:1
"Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен ни клонче." На нейно място Бог създава Ново Небе и Нова земя :

  image

Откровение 21:1
"И видях ново
небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече"

Исая 65:17
"Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се спомнят, Нито ще дойдат на ум"Амин! 

  Бог да ви благослови братя и сестри. Нека в Святото Име на Исус Христос ви помаже със Светия Дух и Той да ви води и учи според Божията Воля. Амин!

 ПС. Извинявам се отново за дължината на поста. Надявам се не съм ви отегчил. Искам да се извиня и ако съм объркал някого или внесъл смут . Не твърдя , че моето мнение по въпроса е правилното , готов съм да приема и вашите мнения (естествено ако са подкрепени със стихове от Библията) . Като Християни и братя от Един общ Баща , не трябва да спорим , а да разсъждаваме и разискваме заедно , както Библията ни съветва. Вярвам , че един ден след изливането на Късния Дъжд истинските Христови последователи , ще бъдат обединени , но не в икуменизма под влиянието на римокатолическата църква (из пророчеството на Дейвид Уилкерсън , ще го включа отдоло) , а обединени в Христовата Истина , на която ще ни научи Светия Дух .

http://www.youtube.com/watch?v=l_R9I-qQEbs
-  Невероятното пророчество на Дейвид Уилкерсън от 1973 . За жалост само на английски  , ако е волята на Бог ще го преведа нататък. В него се пророкуват предстоящата финансова криза , кризите около 9ти септември , упадъка на днешната младеж , влизането на светските неща в църквата и др, но това  което най-много ме заинтересува, но не и изненада бе - екуменистическото убединение на църквите по целия свят , в една система наречена - Мега Църква , под директното управление на Папата , коята система не след дълго ще остави настрани духовните ценности и ще се превърне в изцяло политическа и много от светските лидери ще се инфилтрират в нея и ще застанат на чело.
Интересно е поради факта , че прекрасно пасва с тълкуването на Библейските пророчества направено от големите умове на протестанизма. И като се разписах за последно време и пророчества , няма да е зле да ви предложа да прочетете една изключително интересна публикация говореща за една карта от 10 области , направена преди десетилетия и почти готова , която е като изкарана директно от книгата Отрковение :

http://estirbg.blog.bg/history/2011/12/18/kartata-na-papa-ioan-pavel-ii-desette-zoni-na-noviia-svetove.868887

 


Гласувай:
2Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ezdra
Категория: Новини
Прочетен: 199310
Постинги: 25
Коментари: 64
Гласове: 107
Архив
Календар
«  Август, 2022  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031